การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
ตำรวจภูธรภาค 6   พ.ต.อ.เบญจรงค์ รัตนบัวพา
รรท.ผบก.ศฝร.ภ.6

พ.ต.อ.กำธร จันที
รอง ผบก.ศฝร.ภ.6


พ.ต.อ.สถาพร เอมโอษฐ์
รอง ผบก.ศฝร.ภ.6


พ.ต.อ.ศักดา ศูนย์สุวรรณ
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.6

พ.ต.อ.สามารถ แก้วมณี
ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.6

พ.ต.อ.สรร มั่นเมืองรยา
ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา

พ.ต.ท.ชนะ ธนันท์วงศ์
รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.6

พ.ต.ท.ประภาส รอดพินิจ
รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.6

พ.ต.ท.บุญสร้าง ช้างใหญ่
รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6
 
 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com