การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 






ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
Untitled Document
 
 

หัวข้อข่าว :   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ศฝร.ภ.6
รายละเอียด :  
ไฟล์แนบ : คลิกที่   19102017122647.pdf
วันที่นำเข้า :   2017-10-19
 



 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com