การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน
วันนี้ ๑ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๖ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๘๑ นาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.๖

  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com