การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ต.สุรนาท วรรณวรรค ผบก.ศฝร.ภ.๖ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมกับมอบวุฒิบัติรางวัลให้กับผู้มีผลการเรียนดี การฝึกดีเยี่ยม และความประพฤติดี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.๖

  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com