การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
ผบก.ศฝร.ภ.6 ตรวจเยี่ยมฯ นักเรียนนายสิบตำรวจฝึกปฏิบัติราชการ
ตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๖ ที่ ๒๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องการตั้งกองอำนวยการฝึกปฏิบัติราชการหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ โดยกำหนดให้นักเรียนนายสิบตำรวจฝึกปฏิบัติราชการสายป้องกันปราบปรามตามสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๖ จำนวน ๔๗ สถานี ระยะการฝึกปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลตำรวจตรีสุรนาท วรรณวรรค ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖ พร้อมคณะ ออกตรวจเยียมนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามสถานีต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกปฏิบัติราชการในครั้งนี้

  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com