การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
วันนี้ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.พล.ต.ต.อดิศร อินสด ผบก.ศฝร.ภ.6 ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ของตำรวจภูธรภาค 6

  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com