การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
ศฝร.ภ.6

 
 
   

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ 

ประชาสัมพันธ์ จัดสร้างพระพุทธไตรโลกนาถบพิตร และลานธรรม 

พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย


สปอตเรื่องกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

 
  เรื่อง การลงทะเบียนสำหรับบริษัทธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย

    เรื่อง การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในวันที่ 3 มี.ค.62

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน / คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561
 

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ 

แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์   คลิก

 
 

หนังสือ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว.๐๐๓๒/ว ๓๒๖๙๕ ลง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอขอบคุณผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖
ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว"
 

 

 

 
08 ตุลาคม 2561
ร่วมต้อนรับ พ.ต.อ.เบญจรงค์ รัตนบัวพา รรท.ผบก.ศฝร.ภ.6
..
 
29 สิงหาคม 2561
ภารกิจประจำสัปดาห์ของ ศฝร.ภ.6
..
21 สิงหาคม 2561
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแหjงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
..
21 สิงหาคม 2561
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66พรรษา
..

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ   

 

คำสอนจากจดหมายพ่อ 

นโยบาย ผบ.ตร.

วิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารราชการ ผบ.ตร.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน โดยใช้แอฟ police i liet u   

ครูฝึกตำรวจชิคาโกเชื้อสายไทยเปิดหลักสูตรติวเข้ม'ยุทธวิธีตำรวจ' มุ่งยกระดับตำรวจไทยสู่สากล   

 การกระทำผิดของแก๊ง Call Center ฉ้อโกง ผ่านระบบ VoIP

โทรอายัดบัตรหาย

 
 

  นานา.. สาระน่ารู้

 

  หน้าหมวกตำรวจ มีที่มา และความหมายอย่างไร
ประวัติตำรวจไทย ทำไม 13 ตุลาคม จึงเป็น “วันตำรวจ” ?
  โล่เขน อีกสัญลักษณ์ของตำรวจไทย มีที่มา และความหมายอย่างไร ?
  อุดมคติของตำรวจ ที่มาและความหมาย
  อนุสาวรีย์ตำรวจ หรือ อนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน ฝีมือช่างท่านใด มีความหมายอย่างไร
  ที่มาและความหมายของ “สีกากี” ในเครื่องแบบตำรวจ
  มารู้จัก ต้นประดู่แดง ไม้ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รู้จัก ‘ตระกูลรักษ์ ศิลปะดุริยางค์’ ครูฝึกเชื้อสายไทยในโรงเรียนฝึกตำรวจชิคาโก 
แนวทางการชี้แจง การปฏิบัติ ความผิดตามกฎหมายจราจร
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สิ่งที่ควรรู้สำหรับตำรวจ

กระทำชำเราตามกฎหมายใหม่ของตำรวจ
ป้องกันสิทธิอย่างไรไม่ผิดกฎหมายอาญา
กระทำความผิดอาญาขณะบันดาลโทสะจะต้องรับโทษอย่างไร
พุทโธโลยีกุญแจไขปัญหาชีวิตตำรวจไทย
พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558  
คู่มือสอบสวน  เล่ม 1    เล่ม 2     
บันทึกการจับกุม เขียนอย่างไรไม่ติดคุก 
รู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน
มารยาทในการใช้วิทยุ และการใช้วิทยุอย่างถูกกฎหมาย
ยศและตำแหน่งตำรวจ ในภาษาอังกฤษ
การใช้เข็มขัดด้ายถัก ประกอบเครื่องแบบ

 
 
 

 
บูรณาการ นสต.รุ่น ๙
.
 
ลานธรรม ศฝร.ภ.6
.
 
นสต.รุ่นที่8
.
 
ตรวจสอบการฝึกของ นสต.รุ่นที่ 8
.
 

 
 
 
 ชมคลิป


 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com